ORGANISATIEBEHEER BORGER-ODOORN.: 1:Waarom dit blog.

dinsdag 3 februari 2015

3:1984 - 1985

Illegale stort en een falende gemeente Borger-Odoorn.

De fabrieksschoorsteen, waar een kleine eeuw voor het milieu en de gezondheid zeer schadelijke rookgassen van turf, steenkolen en gas door is afgevoerd, is na sloop door de eigenaar van de steenfabriek in het openbare oppervlaktewater van de naastgelegen laad en loswijk gedumpt.( ± 400 tot 500 M3 )
Deze wijk, waar vroeger de schepen aanlegden om hun turf, kolen en klei te lossen, werd door de illegale dump van dit zwaar vervuilde puin geminimaliseerd tot een slootje van ongeveer 1 metertje breed.

Het zwaar verontreinigde puin van de ringoven met een omvang van meer dan 100 meter is na de sloop gebruikt om er op diverse plekken in de Monden “boerenwijken” mee te dempen.

Met deze illegale dumping werden ook gelijk heel veel voor de gezondheid zeer schadelijke stoffen aan het openbare oppervlaktewater van het kanaal langs de Kavelingen toegevoegd, maar natuurlijk ook aan het grondoppervlak in de Monden.
Bij het verbranden van fossiele brandstoffen zoals turf, steenkolen en gas komen namelijk Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, kortweg genaamd PAK’s vrij.
Deze z.g. PAK’s kunnen grote hoeveelheden teer, koolwaterstoffen, cyaniden en zware metalen bevatten en zijn zeer belastend voor het milieu en de gezondheid.

Wij hebben, samen met een paar buren deze illegale demping van het kanaal destijds gemeld aan de gemeente Odoorn.
De ambtenaren van deze organisatie voelden zich echter niet geroepen actie te ondernemen, bleven lekker op hun handen zitten en hadden blijkbaar geen behoefte om de eigenaar en tevens vervuiler J.J.Vuurboom tot de orde te roepen.

Toen de gemeente Borger-Odoorn echter in 2013 het bestemmingsplan voor het terrein van de voormalige steenfabriek wilde wijzigen, mede omdat er nog steeds een industriële bestemming op het terrein lag, zagen wij mogelijkheden om de vervuiling van de bodem door storting van de schoorsteen opnieuw onder de aandacht van deze gemeente te brengen.
Deze planwijziging was nodig omdat er sinds begin jaren 90 van de vorige eeuw vlomarkten worden gehouden in de hallen van de voormalige steenfabriek.

Toen wij dan ook in augustus 2013 middels een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan konden reageren hebben wij deze mogelijkheid op 11 september 2013 benut om de gemeente alsnog te dwingen aandacht aan deze illegale storting te besteden.
Dat werd ons, zoals we overigens vooraf ook wel hadden verwacht, niet in dank afgenomen, want vanaf dat moment begonnen de verantwoordelijke ambtenaren met een spelletje dat ze heel goed beheersen, namelijk niets doen en vertragen.

Ze zagen daardoor kans om onze melding, waar normaal gesproken 12 weken voor staat, met ongeveer 40 weken te vertragen voordat er ook maar enige actie werd ondernomen.
Toen pas werd begonnen aan een bodemonderzoek naar bodem en oppervlaktewatervervuiling dat 52 weken eerder door ons werd gemeld.
Om een beeld te geven hoe dit spelletje werd gespeeld hierna even een korte uiteenzetting:

Normaal gesproken had het definitieve bestemmingsplan dus eind 2013 gereed moeten zijn.

Toen de gemeente echter in februari 2014 nog steeds niets van zich liet horen, en deze stoïcijns doof bleef op onze vragen daarover, hebben wij contact gezocht met de Nationale Ombudsman, en hebben daar een klacht ingediend over de trage handelswijze van de gemeente Borger-Odoorn.
We kregen op 12 maart 2014 een brief van deze instantie in de bus met de mededeling dat er contact was geweest met de gemeente, en “toevallig” werden we nog dezelfde dag door een medewerker van de gemeente benaderd met de vraag wat de aard en omvang was van de door mij in de zienswijze gemelde milieuproblematiek.
Ik heb hem de aard en omvang van de illegale storting via mail toegezonden en daarna werd het weer doodstil aan de andere kant van de lijn.

Zelfs nadat mijn vrouw en ik een gesprek met burgemeester M.Out hadden aangevraagd, en met deze op 14 mei 2014 over onder andere deze problemen hadden gesproken, bleef het doodstil. ( het gespreksverslag van deze enerverende ontmoeting volgt nog )
Wij snappen best dat deze man geen antwoord had op onze vraag waarom de gemeente in 1985 niet had gereageerd op de meldingen van de illegale stortingen, maar vinden het zeer verdacht dat er tot op de dag van vandaag nog steeds geen antwoord komt op onze vraag over de trage handelswijze van deze gemeentelijke organisatie in het uitgevoerde bodemonderzoek.

We hadden verwacht dat dit gesprek zou resulteren in een gemeentelijke organisatie die eindelijk eens in actie zou komen, maar ook deze burgemeester was blijkbaar niet bij machte, of had geen zin om zijn ambtelijk apparaat aan het werk te zetten.
Er worden best veel grappen over ambtenaren gemaakt, maar deze van de gemeente Borger-Odoorn doen echt hun uiterste best om dit beeld bevestigd te krijgen.

Pas nadat wij de Gemeenteraad van de gemeente Borger-Odoorn op 21 aug. 2104 schriftelijk aansprakelijk hadden gesteld voor nalatig, onrechtmatig en onzorgvuldig handelen kwam deze daardoor pas halverwege september 2014 in actie, en werd er eindelijk, een jaar na onze eerste melding bodemonderzoek gedaan op het terrein.

Daardoor zijn er veel vragen bij ons blijven hangen t.w:

·         Waarom werd bodemonderzoek als een schep hete kolen behandeld en niet adequaat aangepakt.

·         Waarom ondernam burg.Out daarnaast geen actie na ons gesprek op 14 mei 2014 over o.a. dit onderwerp.

·         Waarom wilde deze daarna ook geen inhoudelijke antwoorden geven op onze schriftelijke vragen hierover.

·         Waarom dook ook de gemeenteraad vervolgens weg en gaf ook deze geen inhoudelijke antwoorden nadat we deze op de hoogte brachten van het wangedrag van burg.Out.

·         Waarom was er zoveel druk en herhaalde pressie van onze zijde nodig om dit onderzoek gedaan te krijgen.

·         Waarom weigert zowel het dagelijkse alsook het politieke bestuur van deze gemeente tot op de dag van vandaag onze schriftelijke vragen te beantwoorden.

Allemaal vragen die ons bezig houden en die ons het gevoel geven hier met een zeer onbetrouwbare en onfatsoenlijke overheid van doen te hebben.
Een gemeentelijke overheid die in dit geval om voor ons onduidelijke redenen er kennelijk alles aan gelegen is om een plaatselijke ondernemer uit de wind te houden en daarbij duidelijk geen boodschap heeft aan de belangen van andere inwoners.

Volgende week geef ik in mijn blog de onthutsende uitslagen van het bodemonderzoek weer en hoe de gemeente Borger-Odoorn als opdrachtgever van dit onderzoek kennelijk invloed heeft gehad op de uitvoering.

Hebt u, of heeft iemand uit uw omgeving ook zoiets meegemaakt dan kunt u anoniem reageren via mail: blinkgembo@gmail.com

Voorgaande en bovenstaand verhaal staan ook op
blink-gemeenteborgerodoorn.blogspot.com.

Wij hebben gemeend de gemeente Borger-Odoorn  op de hoogte te moeten brengen van de publicaties over hun (dis) functioneren via dit blog en hebben hun dat afgelopen vrijdag 30 jan. via email laten weten, één partij die verstoppertje speelt lijkt ons namelijk meer dan genoeg.